Ce eee ve Diğer Karşılıklı Sosyal Oyunlar Otizm Tanısı İçin İpuçları Veriyor

Otizm spektrum bozukluklarındaki (OSB) en temel sorun sosyal iletişim problemidir. Anne ve babaların bebeklerindeki sosyal iletişim problemini fark etmesini sağlayacak pek çok fırsatları var. Bu fırsatlar çok erken dönemde başlıyor. Çocuklarda ilk gelişen sosyal beceri gülümseme. Bunu daha sonra anneyi izleme, ortak dikkat kurmak için parmakla işaret etme, sesler çıkarma gibi davranışlar da izliyor. Anne…

Çocuğunuzun Karnesi Sizin Karneniz Olsun!

Bütün öğrencilerin karnesi istenen düzeyde değil. Peki, bu durumda aileler ne yapmalı? Duygusal ve sert tepkiler, beklenen faydayı yaratmayacaktır. Karne notlarındaki düşüklük ve buna bağlı sorunların değerlendirmesini adım adım yapar ve bunu herhangi bir sorun gibi ele alırsanız başarı şansınız artar. Sorunun sakince ve mümkün olduğunca tarafsız bir şekilde tanımlayın! Başarısızlık, çocuğun önceki performanın düşmesi…

PISA Sonuçları Ne İfade Ediyor? Durum Sanılandan Daha Kötü!

PISA sonuçları aslında medyada yer alandan çok daha ayrıntılı bilgiler içeriyor. PISA değerlendirmesinde hem üst hem de alt performans gösteren çocukların oranları ve genel ortalamalar var. Ayrıca çok ayrıntılı birçok analiz yer alıyor. Sonuçları özetlersek: Türkiye’de fen, matematik ve okuma alanlarında başarı düşük. Çok iyi performans gösterenlerin oranı da çok düşük; hele birkaç alanda çok…

Dikkat Eksikliği ve Öğrenme Sorunları

Dikkat ve öğrenme sorunları ilişkilidir. Ama iki durum birbiri ile aynı değildir. Yani her öğrenme sorununda dikkat eksikliği, her dikkat eksikliğinde öğrenme sorunu olması gerekmez. Öğrenme sorunu olan bireylerde, öğrenmekte güçlük yaşadıkları alanlarla ilgili dikkat sorunları görülebilir. Bu aslında beklenebilecek bir durum, çünkü beyinde dikkat ve motivasyon sistemleri yakından ilişkili. Bu nedenle iyi motive olduğumuz…

Dikkat Eksikliği Nedir? Hangi Durumlarda Tedavi Edilmesi Gerekir?

Dikkat, insan beyninin en temel ve hassas işlevlerinden birisidir. Bir kişinin dikkatinin dağılmasına neden olabilecek birçok içsel ve dışsal nedenler bulunmaktadır. Herkesin dikkati fizyolojik nedenlerle, yani yorgunluk, uykusuzluk, açlığa bağlı olarak dağılabilir. Dikkat, kapasitesi sınırlı bir işlev olduğu için, dikkatimizi bir yere yönlendirdiğimiz zaman diğer yerlere odaklamamız zorlaşır. Bu nedenle, dikkatimizi dağıtan uyaranların olduğu bir…

Sınav Kaygısının Nedenleri ve Ailelere Öneriler

Kaygı; kişinin belirsiz ve kontrol edemeyeceğini düşündüğü bir olayın, kendisini tehdit ettiğini düşündüğü zaman ortaya çıkan kuvvetli bir duygudur. Kişi, başarısız olacağı beklentisi içerisindedir ve olayın olası olumsuz sonuçlarını abartır. Sınav kaygısı olan çocuk, sınava olağanüstü önem yükler (bu sınav kötü giderse hayatım mahvolur); başarısız olma olasılığını yüksek görür (ben hayatta bu sınavı yapamam); başa çıkma becerilerini…

Her Hareketli Çocuk “Hiperaktif” Değildir!

Okullarımızda adeta bir “hiperaktivite” salgını yaşanıyor. Daha önce sadece “yaramaz” dediğimiz çocuklar şimdi tanı alıyor. Peki, her hareketli çocuk gerçekten hiperaktif mi? Burada dikkat edilecek noktaları özetleyelim: Yaş : Her yaşın kendisine göre bir hareketlilik düzeyi vardır. Ufak çocukların daha hareketli olması normaldir. Bu nedenle, özellikle de eğer çocuğunuz okula erken gitmişse tanı konusunda çok daha…

Okul Kaygısı Anneden Çocuğuna Geçiyor

Okul korkusu aslında pek çok durumun sonucunda ortaya çıkabilir. Okula yeni başlayan çocuklarda nedeni genelde ayrılma kaygısıdır. Ayrılma kaygısında çocuk, annesinden veya diğer bakım veren kişilerden ayrıldığında, ayrılma olasılığı olduğunda veya ayrılacağını düşündüğünde aşırı tepkiler verir. Bu tepkiler karın ağrısı, baş ağrısı, kusma, baş dönmesi gibi belirtilerin yanı sıra şiddetli bir kaçınma davranışını da içerebilir.…

Çocuklarınızı İstismardan Korumak İçin Onlara “Hayır” Demeyi Öğretin!

Ne yazık ki bir başka acı olaydan ötürü çocuklara cinsel istismar yine gündemde. Birçok kaynakta çocuklara cinsel istismarı engellemek için nelerin yapılabileceği tarif edilmektedir. Çocuklar için en büyük tehlike yabancılardan değil, tanıdığımız ve güvendiğimiz insanlardan gelir. İstismara uğrayan çocukların %90’ı istismarcıyı tanır ve %30’u aile üyelerinin, %60’ı ailenin güvendiği kişilerin istismarına uğrar. %40’ı ise kuzenler…

Niçin Bazı Anne Babalar Çocuklarına Daha İyi Söz Dinletebiliyor?

Pek çok ailenin en büyük sıkıntılarından birisi çocuklarının kurallara uymaması. Niçin bazı aileler bu konuda çok daha başarılı? Tecrübelerimi paylaşayım. Çocuklarına en rahat söz dinleten anne babalar, en “sakin” anne babalardır. Bu kişiler çocuklarının herhangi bir davranışına çok abartılı yanıt vermezler. Yani, ne çocuk iyi bir şey yaptığında bunu çok abartırlar, ne de çocuk uygunsuz…