Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Beceri Geliştirme Yöntemlerinin Başarısızlığı

Sosyal beceri eksikliği önemli bir sorun. Okul çağında ve sonrasında çocukların neredeyse üçte biri arkadaşlıkla ilgili sorunlar yaşıyor. Bunların bir kısmı görmezden geliniyor ve içe kapanık, diğerleri ise aktif olarak reddediliyor. Sosyal sorunlar bazı çocukların zorbalığa uğramalarına, akademik, duygusal, davranışsal sorunlara, madde kullanımına, şiddete, intihara yol açabiliyor. Bu önemli konuyu ele alan birçok program var. Ancak bunların büyük…

Okul Döneminde Çocukları ve Aileleri Bekleyen “Tehlikeler”

Okulların açılmasından bu yana yaklaşık bir ay geçti. Okul dönemi çocuk ve gençlerin çoğu için sorunsuz geçecek, ama bazı öğrenciler ve aileler zorlandığı durumlar olabilecek. Öğrencileri ve aileleri bekleyen “tehlikeler” neler? Dikkat Sorunları: Birçok öğrencinin kendisi, aileleri veya öğretmenleri dikkat sorunlarından yakınacak. Birçok çocuk ve genç Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısı alacak. Tabii her zaman ki gibi…

Kaçınmalı, Kısıtlayıcı Yeme Bozukluğu

Tedavisi Başarılı Ama Zaman Alan Bir Durum: Kaçınmalı, Kısıtlayıcı Yeme Bozukluğu Yeme sorunları ailelerin kâbusu. Kaçınmalı, kısıtlayıcı yeme bozukluğu (İngilizce kısaltması ARFID) çocuğun çok az sayıda, çeşitlilikte ve/veya miktarda yemek yediği bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu çocuklar belli yiyecekleri yememelerini ya duyusal özelliklerine (tat, koku vs), ya korkuya (boğulma, kusma gibi) ya da genel olarak…

İyi Gelişen Otizmi Olan Çocuklarda Eğitimin “Tıkandığı” Yer

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan birçok çocukta gördüğümüz iyi gelişmeler beni çok mutlu ediyor. Erken tanı, kaliteli ve gereken yoğunlukta özel eğitim bu gelişmenin anahtarı. Ancak bazı çocuklar, bir yere geldikten sonra, sosyal ilişkide ve iletişimde gereken kalite sıçrayışını gösteremiyor. Bunun iki ayağı var: İlki dilin kullanımı. İfade edici dilin geliştiği birçok çocukta tekrarlayıcı, basmakalıp konuşma…

ADOS Neden Eşsiz?

ADOS-2 Neden Otizm Değerlendirmesi ve İzleminde Çok Önemli? ADOS-2 otizm spektrum bozukluğu değerlendirmesinde altın standart olarak kabul ediliyor. Peki, ADOS-2 bize ne kazandırıyor ve neden eşsiz bir yöntem? Niçin herhangi bir muayene ADOS-2’nin yerini tutmaz? ADOS-2 eşsiz bir yöntem çünkü çocuğun değerlendirilmesi için standart ve sosyal bir ortam sağlıyor. – Sosyal bir ortam olmazsa, çocuğun sosyal ilişki ve iletişim becerileri…

“Ebeveynlik Stili” ve Depresyon

Anne babanın çocuklarına karşı olan tavırları, ilişki kurma ve sınır koyma biçimlerine ebeveynlik stili adı verilir. Ebeveynlik stili ile çeşitli psikolojik/psikiyatrik sorunlar arasında net bir ilişki bulunmaktadır. Ebeveynlik stilleri arasında en çok sorun yaratanlar “soğukluk”, “sertlik”, “yetersiz kontrol” olarak tanımlanmaktadır. “Sertlik”, anne babanın çocuğa sözel veya fiziksel şiddet göstermesi, aşırı eleştirmesi ve düşmanca davranmasıdır. “Soğukluk”, çocuğu takdir…

Ertelemenin Matematiksel Formülasyonu Üzerine Düşünceler

Steel ve Konig’in Zamansal Motivasyon Teorisi’nin (2006) esas formülü yukarıda yer alıyor. Bu formülü açıklayalım. Herhangi bir kararın n sayıda olası sonucu olduğunu düşünelim. Bu n sonucun k kadarı olumlu olsun. İlk terimin payı, 1’den k’ye kadar olan olumlu sonuç olasılıklarından bireyin beklediği fayda miktarını ve her bir faydanın algılanan değerini gösteriyor. Payda ise, bu olumlu sonuç olasılıklarının her biri için…

Hiperleksi Nedir?

Hiperleksinin dört belirleyici özelliği vardır: Genel zeka veya anlama/kavrama/yargılama becerilerine göre ileri düzeyde okuma becerisi. Öğretilmeden okumayı erken bir yaşta öğrenme. Okuma materyallerine (kitap, dergi vs) güçlü ve aşırı ilgi. Eşlik eden nörogelişimsel sorunlar. Bazı araştırmacılar, hiperleksiyi üçe ayırmıştır. Tip I hiperleksi, zeki, parlak, tipik gelişim gösteren çocuklarda görülür. Bu çocuklara genelde anne babaları çok kitap…

Ergenler ve Empati

( www.pudra.com sitesinde yayınlanan röportajımız ) Ergenlerde empati yoksunluğu ne gibi durumlara yol açıyor ve ebeveynler bu durumlarla başa çıkmada nasıl davranmalılar? Öncelikle empati nedir onunla başlayalım. Empati, bir kişiyi desteklemek veya onu avutmak için diğer insanların duygularına yanıt verebilme becerisidir. Empatinin gelişebilmesi için, bireyin ilk önce duyguların önemini kavraması ve kendi duygularını anlayabilmesi gerekir.…

Sınavlarda Başarı İçin Gerekli Olan Sorun Çözme Becerileri

Sorun çözmeye yönelik olarak iki yöntem tanımlanmıştır: Birincisi, soruna odaklı çözüm aramadır; bu yöntemde kişi stresin kaynağını yok etmeye çalışır. Aktif başa çıkma denebilecek bu yöntemde; Plan yapma Öncelikleri belirleme Uygun zamanı bekleme Diğer insanlardan destek alma gibi tutumlar yer alır. İkinci yöntemde ise, kişi durumun ortaya çıkardığı duygusal stresi azaltma veya bununla başa çıkmanın yollarını…