“Ebeveynlik Stili” ve Depresyon

Anne babanın çocuklarına karşı olan tavırları, ilişki kurma ve sınır koyma biçimlerine ebeveynlik stili adı verilir. Ebeveynlik stili ile çeşitli psikolojik/psikiyatrik sorunlar arasında net bir ilişki bulunmaktadır. Ebeveynlik stilleri arasında en çok sorun yaratanlar “soğukluk”, “sertlik”, “yetersiz kontrol” olarak tanımlanmaktadır. “Sertlik”, anne babanın çocuğa sözel veya fiziksel şiddet göstermesi, aşırı eleştirmesi ve düşmanca davranmasıdır. “Soğukluk”, çocuğu takdir…

Ertelemenin Matematiksel Formülasyonu Üzerine Düşünceler

Steel ve Konig’in Zamansal Motivasyon Teorisi’nin (2006) esas formülü yukarıda yer alıyor. Bu formülü açıklayalım. Herhangi bir kararın n sayıda olası sonucu olduğunu düşünelim. Bu n sonucun k kadarı olumlu olsun. İlk terimin payı, 1’den k’ye kadar olan olumlu sonuç olasılıklarından bireyin beklediği fayda miktarını ve her bir faydanın algılanan değerini gösteriyor. Payda ise, bu olumlu sonuç olasılıklarının her biri için…

Hiperleksi Nedir?

Hiperleksinin dört belirleyici özelliği vardır: Genel zeka veya anlama/kavrama/yargılama becerilerine göre ileri düzeyde okuma becerisi. Öğretilmeden okumayı erken bir yaşta öğrenme. Okuma materyallerine (kitap, dergi vs) güçlü ve aşırı ilgi. Eşlik eden nörogelişimsel sorunlar. Bazı araştırmacılar, hiperleksiyi üçe ayırmıştır. Tip I hiperleksi, zeki, parlak, tipik gelişim gösteren çocuklarda görülür. Bu çocuklara genelde anne babaları çok kitap…

Ergenler ve Empati

( www.pudra.com sitesinde yayınlanan röportajımız ) Ergenlerde empati yoksunluğu ne gibi durumlara yol açıyor ve ebeveynler bu durumlarla başa çıkmada nasıl davranmalılar? Öncelikle empati nedir onunla başlayalım. Empati, bir kişiyi desteklemek veya onu avutmak için diğer insanların duygularına yanıt verebilme becerisidir. Empatinin gelişebilmesi için, bireyin ilk önce duyguların önemini kavraması ve kendi duygularını anlayabilmesi gerekir.…

Sınavlarda Başarı İçin Gerekli Olan Sorun Çözme Becerileri

Sorun çözmeye yönelik olarak iki yöntem tanımlanmıştır: Birincisi, soruna odaklı çözüm aramadır; bu yöntemde kişi stresin kaynağını yok etmeye çalışır. Aktif başa çıkma denebilecek bu yöntemde; Plan yapma Öncelikleri belirleme Uygun zamanı bekleme Diğer insanlardan destek alma gibi tutumlar yer alır. İkinci yöntemde ise, kişi durumun ortaya çıkardığı duygusal stresi azaltma veya bununla başa çıkmanın yollarını…

Sanal Ortamda Sosyal İlişki Kurmak

Bazı gençler için sanal ortamda sosyal ilişki kurmak neden daha rahat? Gençler bu durumu aşağıdaki sebeplere bağlıyor: Sohbet etmek daha kolay Kendimi daha rahat hissediyorum Daha ilginç Niçin sohbet etmek daha kolay? Çünkü katılımcıların oyunlarda veya sosyal ortamlarda ortak amaçları var. Yerinden kalkmadan ilişki kurabiliyorsun. Daha fazla düşünebiliyorsun, hemen cevap vermen gerekmiyor. Böyle olunca hata…

Gençlerde Sosyal Fobi

Fobiler, yapısal mı tepkisel mi ortaya çıkar? Her ikisi de. Hemen hemen bütün psikiyatrik sorunlarda olduğu gibi, sosyal fobi de hem yapısal (genetik) hem de çevresel etkilerden kaynaklanır. Hastalıklar arasında genetik yatkınlığın göreceli önemi farklılık gösterir. Sosyal fobinin diğer fobilerden yapısal veya tepkisel olarak farklılaştığı alan ne olabilir? Fobi, kişinin belli bir obje veya duruma…

Otizmde Erken Tanının Önemi

Otizm Nedir? Otizm, erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, birçok ortamda sosyal ilişki ve iletişimde sorunlar, tekrarlayıcı hareketler ve ilgi alanında kısıtlılık gösteren bir gelişimsel bozukluktur. Otizm spektrum bozukluklarındaki (OSB) en temel sorun sosyal iletişim problemidir. Erken Tanının Önemi Nedir? Erken tanı alan bir çocuğun konusunda uzman bir kurumdan alacağı özel eğitim çok daha hızlı sonuçlar…

Ergenlerde Gruplar, Dışlanma ve Sosyal Sorunlar

Pek çoğumuz ergenlerde arkadaşlık gruplarının önemli olduğunu biliriz. Ancak ergenlerdeki arkadaşlık sorunları, gruplar, dışlanma birçok anne baba için karmaşık, duygusal olarak yüklü, yüzleşmesi kolay olmayan konulardır. Ergen grupları kızlarda ve erkeklerde farklıdır. Kız grupları daha küçüktür; ilişkiler daha yakın, duygusal olarak daha yoğundur. Kız gruplarının erkek gruplarından çok daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum, kadınların…

Çocuklardaki Her Korku Anormal Değildir!

Çocuklardaki Normal Korkular Nelerdir?Ne Zaman Korkular Önemli Hale Gelir? Çocuklardaki hafif korkuların büyük kısmı kendiliğinden ortaya çıkar ve kendiliğinden kaybolur. Fobik korkular ve kaygı bozukluklarında ise korku aşırıdır, kontrol edilemez, korkulan durumdan kaçılmasına neden olur ve çocuğun günlük yaşamını etkiler. 4-12 yaşları arasındaki çocukların yaklaşık %40’ı vücutlarına bir zarar gelmesinden, %45’i hayalet ve canavarlardan, %30’u…