Prof. Dr. Özgür Öner kimdir?

Özgür Öner, 1974 yılında Ankara’da doğdu. Orta öğrenimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, lise öğrenimini ise Ankara Fen Lisesi’’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’’nde aldığı tıp eğitimi sonrasında, uzmanlığını yine aynı üniversitenin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümünde tamamladı.

Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nde şef yardımcısı olarak görev yaptığı 2009 senesinde, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ilk Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Eğitim Kliniği ve Otizm Mükemmeliyet Merkezi’nin kurulmasında etkin görevler aldı.

2013-2015 yılları arasında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmalarına devam ederken Profesör oldu ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü.

Öner, 2016’da Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı olarak ders vermeye, çeşitli kurum ve kuruluşlarda danışmanlık yapmaya, bilimsel çalışmalarını İstanbul’da sürdürmeye ve danışanlarını kendi kliniğinde görmeye başladı.

Araştırma görevlisi olarak görev yaptığı 2002 yılında, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Boston Çocuk Hastanesi’nden Prof. Dr. Kerim Münir tarafından yönetilen Mental Health and Developmental Disabilities Research Training Programı’na Türkiye’den seçilen ilk ve en genç araştırmacı olarak Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi’nde eğitim aldı.

Prof. Dr. Kerim Munir ile bilimsel çalışmalarına devam eden Öner, aynı programın bilimsel koordinatörlüğünü, National Insitute of Mental Health (Amerikan Ulusal Akıl Sağlığı Enstitüsü) tarafından desteklenen ve yine Prof. Dr. Kerim Münir tarafından yönetilen, Global Mental Health (Küresel Akıl Sağlığı) Programı’nın Bilimsel Koordinatörlüğünü ve Boston Çocuk Hastanesi’nde Araştırma Danışmanlığı görevlerini sürdürmektedir.

2009’da Michigan Üniversitesi’nde aldığı eğitim sonrasında, Otizm Spektrum Bozukluğu tanılaması ve izleminde altın standart olarak kabul edilen ADOS-2 ve ADI-R yöntemlerini kullanarak muayenelerini yapmaktadır.

2012’de Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimleri almış, bireysel terapilerini Bilişsel Davranışçı ve Kişiler Arası İlişkiler Terapi yöntemlerini kullanarak gerçekleştirmektedir.

2016’da Manchester Üniversitesi’nde aldığı eğitim ile otizm spektrum bozukluklarının tedavisinde, bilimsel, kanıta dayalı yöntemlerden birisi olan Preschool Autism Communication Therapy (PACT) sertifikalı uygulayıcısı olmuştur.

2019’da University of California Los Angeles’tan (UCLA) almış olduğu Program for the Education and Enrichment of Relational Skills (PEERS) sertifikası ile PEERS sertifikalı uygulayıcısı olmuş ve kliniğinde Peers İlişki Becerileri Eğitimi ve Zenginleştirmesi grup eğitimlerini yapmaya başlamıştır.

Öner; kaygı bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yeme bozuklukları, davranış bozuklukları, tik bozuklukları, kişilik bozuklukları, depresyon, sosyal ilişki sorunları, öğrenme sorunları, madde kullanımı gibi psikiyatrik sorunlarda çocuk, ergen ve yetişkinlere danışmanlık vermekte ve bireysel, aile ve grup terapileri yapmaktadır.

Prof. Dr. Özgür Öner, şu ana kadar 70’in üstünde uluslararası bilimsel yayın yapmış, yerli ve yabancı kitaplarda bölümler yazmış, kendi alanında birçok bilimsel ödül almıştır.

 • 2003 – 2006 : Advanced Fellowship: International Mental Health/Developmental Disabilities
  Program, Fogarty International Center, Children’s Hospital, Boston.
 • 2003 : fMRI Visiting Fellowship, Martinos Center, Mass General Hospital, Boston
 • 2002 : Inceptor Fellowship, International Mental Health / Developmental Disabilities Program, Fogarty International Center, Children’s Hospital, Boston.
 • 2000 : Summer Institute in Cognitive Neuroscience, Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, USA.
 • 1997 – 1998 : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnositk ABD, Araştırma Görevlisi
 • Uzmanlık : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi ABD
 • Lisans : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Lise : Ankara Fen Lisesi
 • 2016 – : Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı
 • 2016 – : Açı Okulları Rehberlik Bölümü Danışmanlığı
 • 2016 – : Açı Okulları Lise 3. Sınıf Seçmeli Ders Öğretmeni – Beyin ve Psikopatoloji
 • 2016 – : Tohum Otizm Vakfı Bilimsel Danışmanı
 • 2016 – : Noema Bilimsel Araştırmalar ve Danışmanlık Ltd. Şti. Kurucusu
 • 2014 – 2015 : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • 2015 – : Sağlık Bakanlığı Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı Sertifikalı Eğitim Bilim Komisyonu Üyesi
 • 2015 – : Bebek Ruh Sağlığı Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2014 – : Sağlık Bakanlığı Madde Bağımlılığı Bilim Komisyonu üyeliği
 • 2014 – : Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Profesörlüğü
 • 2014 – : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat
  Oluşturma ve Standart Belirleme (TUKMOS) üyeliği
 • 2013 – 2015 : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ABD, Öğretim Üyesi
 • 2013 – 2015 : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi Üyesi
 • 2013 – 2015 : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Otistik Çocuklar Merkezi, Yönetim Kurulu
  Üyesi
 • 2010 – : Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi, Danışman
 • 2009 – 2013 : Şef Yardımcısı ve Eğitim Görevlisi, Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği
 • 2008 : Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Doçentliği
 • 2007 : Çocuk ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, uzman.
 • 2006 – : Bilimsel Koordinatör, Fogarty International Center, Mental Health / Developmental Disabilities Program (MH/DD), Children’s Hospital, Boston. D43TW05807 (Munir, K; PI)
 • 2005 – 2009 : Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı, Dışkapı Çocuk Hastanesi, Ankara.
 • 1998 – 2003 : Çocuk Psikiyatrisi Asistanlığı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1997 – 1998 : Radyoloji Asistanlığı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2015 – : Üye, Bebek Ruh Sağlığı Derneği
 • 2015 – : Üye, Sağlık Bakanlığı Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı Sertifikalı Eğitim Bilim Komisyonu
 • 2014 – : Üye, Sağlık Bakanlığı Madde Bağımlılığı Bilim Komisyonu
 • 2012 – : Üye, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, TUKMOS
 • 2003 – : Üye, ADHD Genetik Konsorsiyumu
 • 2002 – : Üye, Klinik Psikofarmakoloji Derneği
 • 1998 – : Üye, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği
 • 1997 – : Üye, Ankara / İstanbul Tabip Odası
 • 1997 – : Üye, Türk Tabipler Birliği
 • 2009 : Türk Psikiyatri Dergisi Araştırma Ödülü
 • 2008 : 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi Poster Bildiri İkincilik Ödülü
 • 2008 : Prof Dr Atalay Yorukoglu Genç Bilim Adamı Ödülü
 • 2006 : Türk Psikiyatri Dergisi Araştırma Ödülü
 • 2005 : Türkiye Psikiyatri Derneği 9, Bahar Sempozyumları Araştırma Projesi Teşvik Ödülü
 • 2004 : Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar İkincilik Ödülü
 • 2001 : Türkiye Psikiyatri Derneği 5. Bahar Sempozyumları Araştırma Projesi Teşvik Ödülü
 • 2014 – : TUBITAK 214S069 – Beynin Sayısal İşlevleriyle İlgili Devre Modellerinin Tasarlanması Ve Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli) Hastalık Haritasının Elde Edilmesi. PI:Prof Dr Metehan Çiçek.
  Rol : Yardımcı Araştırmacı
 • 2014 –  : Ankara Üniversitesi BAP:Metreseptör tirozin kinaz CC polimorfizmi olan OSB bireylerde sosyal bilişsel beceriler sırasındaki beyin korteksi hemodinamik yanıtları.
  PI: Prof. Dr Halise Devrimci Özgüven
  Rol : Yardımcı Araştırmacı
 • 2007 : Fogarty International Research Collaboration Award : “MRI and Neuropsychological Findings in Schizophrenia, ADHD and Healthy Controls” PI: Prof Dr Martha Shenton, Brigham Woman’s Hospital, Psychiatric Neuroimaging Laboratory, Boston.
  Rol : Araştırmacı
 • 2005 : TUBİTAK SGBAG-3060 Ozguven (PI)
  Şizofreni ve Asperger bozukluğu olgularında duygu tanıma, zihin kuramı ve bunun nöronal integrite ile ilişkisinin magnetik rezonans spektroskopi yoluyla incelenmesi.
  Rol : Araştırmacı
 • 2005 : Fogarty International Center, Mental Health / Developmental Disabilities Program (MH/DD), Children’s Hospital, Boston. D43TW05807 Akın, PI
  Yetişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olgularının Beyin Kan Akımının Near Infrared Sprectroscopy Yardımıyla İncelenmesi
  Rol : Araştırmacı
 • 2005 : Fogarty International Center, Mental Health/Developmental Disabilities Program (MH/DD), Children’s Hospital, Boston. D43TW05807 Öncü, PI
  Şizofrenlerin Birinci Derece Akrabaları ve Yetişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olgularının Magnetik Rezonans Spektroskopi Yoluyla İncelenmesi
  Rol : Araştırmacı
 • 2003 – 2005 : Fogarty International Center, Mental Health/Developmental Disabilities Program (MH/DD), Children’s Hospital, Boston. D43TW05807 Öner, PI
  Asperger Bozukluğu Olgularının Magnetik Rezonans Spektroskopi Yoluyla İncelenmesi
  Rol : Araştırmacı
 • 2002 – 2003 : TUBİTAK SGBAG-2247 Erol (PI)
  4-14 Yaş Arası Çocuk ve Gençlerde Psikolojik Sorunların Uzunlamasına İzlemi
  Rol : Araştırmacı
 • 2003 – 2004 : Astra Zeneca ve Eli Liily Co: Ozguven (PI)
  Şizofreni Hastalarında Olanzapin ve Ketiapinin Serum Lipid Profili ve Lept,n Üzerine Olan Etkileri
  Rol : Araştırmacı

A – (SCI, SSCI, SCI-Expanded) Yayınlanan Eserler

 • Öner Ö, Öner P, Deda G, İçağasıoglu D. “Psychotic disorder in a case with Hallervorden-Spatz
  Disease.” Acta Psychiat Scand, 108, 394-397, 2003.
 • Öner Ö, Aysev A, Kaplan I. Possible acute confusional state after risperidone in a pediatric patient.
  J Child Adoles Psychopharmacology 14,339-41,2004.
 • Öncü B, Öner Ö, Öner P, Erol N, Aysev A, Canat S. Symptoms defined by parents’ and teachers’ ratings in Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Changes with age. Can J Psychiat 49,487- 91, 2004.
 • Erol N, Şimşek Z, Öner Ö, Münir K. Behavioral and emotional problems among Turkish children at ages 2-3. J Am Acad Child Adoles Psychiat 44,80-7,2005.
 • Erol N, Şimşek Z, Öner Ö, Münir K. Effects of internal displacement and resettlement on the mental health of Turkish children and adolescents. Eur Psychiat 20,152-7, 2005.
 • Öner Ö, Öner P, Aysev A, Küçük Ö, İbiş E. Regional cerebral blood flow in children with ADHD, changes with age. Brain Dev 27,279-85,2005.
 • Öner Ö, Munir K. Attentional and neurocognitive characteristics of high-risk offspring of parents with schizophrenia compared with DSM-IV attention deficit hyperactivity disorder children. Schizophr Res. 76,293-9, 2005.
 • Öner Ö, Ünal Ö, Deda G. A Case of psychosis with temporal lobe epilepsy, SPECT changes with treatment. Pediatr Neurol 32,197-200, 2005.
 • Semiz UB, Turhan V, Basoglu C, Öner Ö, Ebrinc S, Cetin M. Leptospirosis presenting with mania and psychosis, four consecutive cases seen in a military hospital in Turkey.Int J Psychiatry Med.,35,299-305, 2005.
 • Başoğlu C, Çetin M, Öner Ö, Ebrinç S, , Semiz ÜB, Kandilcioğlu H, Şilit E, Kızılkaya E. İlaç Kullanmamış İlk Psikotik Atak Hastaları ile Kronik Şizofreni Hastalarında Sağ Talamus ve Temporal Korteks Metabolit Seviyelerinin MRS ile Karşılaştırılması. Turk Psikiyatri Derg, 17,85- 91,2006.
 • Öner Ö, Ozguven HD, Yagmurlu B, Oktem F, Baskak B, Munir KM. Proton magnetic resonance spectroscopy, higher right anterior cingulate N-asetylaspertate choline ratio in Asperger syndrome when compared with healthy controls. AJNR (American Journal of Neuroradiology), 28,1494-8, 2007.
 • Akıncı A, Cetinkaya E, Aycan Z, Öner Ö. Relationship between intraocular pressure and obesity in children. J Glaucoma, 16,627-30, 2007.
 • Öner Ö. Pontine mass presenting as anxiety, obsessions and severe eating problems, a case report, J Child Neurol ,22,471-3, 2007.
 • Öner Ö, Alkar O, Oner P. Relation of ferritin levels with symptom ratings and cognitive performance in children with ADHD. Ped Int, 50,40-44, 2008.
 • Oner P, Öner Ö Relationship of Ferritin to Symptom Ratings Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Effect of Comorbidity. Child Psychiatry Hum Dev. 39:323-30. 2008.
 • Erol N, Simsek Z, Öner Ö, Munir KM. Epidemiology of attention problems among Turkish children and adolescents, a national study. J Atten Disord, 11, 538-45, 2008.
 • Oner P, Öner Ö, Aysev A, Kucuk O, Ibis E. Comparison of cerebral blood flow of children with obsessive compulsive disorder and with attention deficit hyperactivity disorder. Turk Psikiyatri Derg, 19:13-8. 2008.
 • Basoglu C, Semiz UB, Öner Ö, Ebrinc S, Silit E, Kizilkaya E. A Magnetic Resonance Spectroscopy study of antisocial behavior disorder, psychopathy and violent crime among military conscripts. Acta Neuropyschiatrica, 20:72-77, 2008.
 • Öner Ö, Ozguven HD, Yagmurlu B, Oktem F, Baskak B, Munir KM. Proton Magnetic Resonance Spectroscopy in Asperger Syndrome: Correlations with Neuropsychological Test Scores. Turk Psikiyatri Derg, 20:22-27;2009.
 • Akinci A, Öner Ö, Bozkurt O, Guven A, Degerliyurt A, Munir KM. Refractive Errors and Strabismus in Chıldren with Down Syndrome, A Controlled Study. JPOS, 46:83-6; 2009
 • Semiz UB, Basoglu C, Öner Ö, Cetin M. Effects of Diagnostıc Comorbidity and Dimensional Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Males with Antisocıal Personality Disorder, ANZ J Psychiatry, 42:405-13. 2008.
 • Öner Ö, Oner P. Psychopharmacology of paediatric obsessive compulsive disorder, 3 case reports. J Psychopharmacol, 22:809-11. 2008.
 • Akinci A, Bulus D, Öner Ö, Aycan Z. Central Corneal Thickness in Diabetic Patients. Journal of Refractive Surgery, 2009 ;25:1041-1044
 • Akinci A, Öner Ö, Munir KM. Central corneal thickness in children with intellectual disability: a controlled study. Cornea. 2010 Feb;29(2):159-61.
 • Öner Ö, Aycan Z, Tiryaki T, Soy D, Cetinkaya E, Kibar E. Variables related to behavioral and emotional problems and gender typed behaviors in female patients with congenital adrenal hyperplasia. JPEM, 22:143-53; 2009.
 • Akinci A, Öner Ö, Bozkurt O, Guven A, Degerliyurt A, Munir KM. Refractive Errors and Strabismus in Children with Intellectual Disability: A Controlled Study. JAAPOS 12:477-81. 2008.
 • Akinci A, Öner Ö, Bozkurt O, Guven A, Degerliyurt A, Munir KM. Refractive errors and strabismus in children with Tuberous Sclerosis: a controlled study. JPOS, 2009 Nov-Dec;46(6):345-8.
 • Unal O, Ozcan O, Öner Ö, Akcakin M, Aysev A, Deda G. Yield of EEG and MRI findings, and its relation with intellectual disability in pervasive developmental disorder. World J Pediatr, 5:196-200. 2009
 • Oner P, Oner O, Munir K, et al. Pediatric Sleep Questionnaire: Validity and Reliability of the Turkish Form. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2009; 19(4): 373-81.
 • Akinci A, Oner O, Aktas Z, Cetinkaya E, Aycan Z. Refractive errors and strabismus in children with Lawrence-Moon-Biedle Syndrome. J Pediatr Ophthalmol Strabismus, 2010 Jan-Feb;47(1):26-8. doi: 10.3928/01913913-20100106-06.
 • Ozgüven HD, Oner O, Baskak B, Oktem F, Olmez S, Munir K. Theory of Mind in schizophrenia and Asperger’s syndrome: relationship with negative symptoms. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2010;20:5-13.
 • Basoglu C, Oner O, Gunes C, Semiz UB, Ates AM, Algul A, Ebrinc S, Cetin M, Ozcan O, Ipcioglu OM. Plasma Orexin A, Ghrelin, Cholecystokinin, Visfatin, Leptin and Agouti-Related Protein (AGRP) Levels During 6-Week Olanzapine Treatment In First-Episode Male Patients With Psychosis International Clinical Psychopharmacology, 2010; 25(3):165-71
 • Oner O, Oner P, Bozkurt O, Keser N, Odabas E, Karadag H. Zinc and Ferritin Levels on Parent and Teacher Reported Symptom Scores in Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Child Psychiatry and Human Development 2010 Aug;41(4):441-7.
 • Basoglu C, Oner O, Gunes C, Semiz UB, Ates AM, Algul A, Ebrinc S, Cetin M, Ozcan O, Ipcioglu OM. Association Between Symptoms Improvement and Change of Body Mass Index, Lipid Profile, Leptin, Ghrelin, and Cholecystokinin Levels During 6-Week Olanzapine Treatment In First-Episode Patients With Psychosis. The Journal of Clinical Psychopharmacology, 2010: 30:636-8.
  6
 • Oner O, Akın A, Herken H, Erdal ME, Çiftçi K, Ay ME, Bicer D, Oncu B, Bozkurt OH, Münir KM, Yazgan Y. Association Among SNAP-25 Gene DdeI and MnlI Polymorphisms and Hemodynamic Changes During Methylphenidate Use: A Functional Near-Infrared Spectroscopy Study. Journal of Attention Disorders, 2011 Nov;15(8):628-37.
 • Basoglu C, Oner O, Ates A, Algul A, Bez Y, Ebrinc S, Cetin M. Temperament traits and psychopathy in a group of patients with antisocial personality disorder. Compr Psychiatry. 2011 Nov-Dec;52(6):607-12
 • Basoglu C, Oner O, Ates A, Algul A, Bez Y, Cetin M, Herken H, Erdal ME, Munir KM. Synaptosomal-associated protein 25 gene polymorphisms and antisocial personality disorder: association with temperament and psychopathy. Can J Psychiatry. 2011 Jun;56(6):341-7.
 • Cop E, Oner P, Oner O. Risperidone and double incontinence in a child with autism. J Child Adolesc Psychopharm, 2011;21:647-8.
 • Taner YI, Bakar E, Oner O. Impaired executive functions in paediatric obsessive-compulsive disorder patients. Acta Neuropsychiatrica, 2011; 23:272-81.
 • Oner P, Oner O, Cop E, Munir KM. Validity and Reliability of Social Communication Questionnaire in Preschool children. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2012; 22:43-50.
 • Oner O, Oner P, Cop E, Munir KM. Characteristics of DSM-IV Attention Deficit Hyperactivity Disorder Combined and Predominantly Inattentive Subtypes in a Turkish Clinical Sample. Child Psychiatry Hum Dev. 2012 Aug;43(4):523-32.
 • Oner P, Oner O, Azik FM, Cop E, Munir KM. Ferritin and Hyperactivity Ratings in Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Pediatr Int. 2012 May 17. doi: 10.1111/j.1442-200X.2012.03664.x.
 • Oner O, Erguder T, Cakir B, Ergun U, Ersahin Y, Erol N, Ozcebe H. Mental Problems and Impulsivity Reported by Adolescents: An Epidemiological Study. Turk Psikiyatri Dergisi, 2013;24(1):35-43
 • Oner P, Oner O, Cop E, Munir KM. Effect of ferritin on short-term treatment response in attention deficit hyperactivity disorder. Bulletin of Clinical Psyhcopharmacology, 2012; 22(4):325-331
 • T.W. Yu, M.H. Chahrour, M.E. Coulter, S. Jiralerspong, K. Okamura-Ikeda, B. Ataman, D.A. Harmin, M. Adli, A.N. Malik, A. D’Gama, K. Schmitz-Abe, E. Lim, S.J. Sanders, G.H. Mochida, J.N. Partlow, C.M. Sunu, J.M. Felie, J. Rodriguez, R.H. Nasir, J. Ware, R.M. Joseph, R.S. Hill, B.Y. Kwan, M. Al-Saffar, N.M. Mukaddes, A. Hashmi, S. Balkhy, G.G. Gascon, F.M. Hisama, E. LeClair, A. Poduri, O. Oner, S. Al-Saad, S.A. Al-Awadi, L. Bastaki, T. Ben-Omran, A. Teebi, L. Al-Gazali, V. Eapen, C.R. Stevens, L. Rappaport, S.B. Gabriel, K. Markianos, M.W. State, M.E. Greenberg, H. Taniguchi, N.E. Braverman, E.M. Morrow, C.A. Walsh. Using whole exome sequencing to identify inherited causes of autism. Neuron, 2013; 77(2):259-273.
 • Oner P, Oner O, Munir K. Three-item Direct Observation Screen (TIDOS) forautism spectrum disorder. Autism. 2013 Oct 14
 • Abacı FB, Gökçe S, Tuygun N, Karacan CD, Öner Ö. Psychosocial status and quality of life in mothers of infants with colic. Turk J Pediatr. 2013 Jul-Aug;55(4):391-5
 • Oner O, Yilmaz ES, Karadag H, Vural M, Vural EH, Akbulat A, Gürsöz HX, Türkçapar H, Kerman S. ADHD Medication Trends in Turkey: 2009-2013. J Atten Disord. 2014 Feb 19.
 • Unver B, Oner O, Yurtbaşı P. Şizotipal kişilik bozukluğu ile otizm spektrum bozukluklarının ayırıcı tanısı. Turk Psikiyatri Dergisi, 2015;26(1):65-70
 • Karadag H, Oner O, Karaoglan A, Orsel S, Demir A, Karadeniz D, Yılmaz H, Aksu M, Itil O, Ardıç S, Sevim S, Ucar Z. Body Mass Index and Sexual Dysfunction in Males and Females in a Nationally Representative Population Study. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2014; 24: 76-83
 • Oner O, Oner P, Er A, Basoğlu N. Inpatient treatment of school refusal. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2014; 24: 176-9
 • Baskak B, Baran Z, Özgüven HD, Karaboğa I, Öner Ö, Kızıl ETO, Hoşgören Y. Prefrontal activity measured by functional near infrared spectroscopy during probabilistic inference in subjects with persecutory delusions. Schizophrenia Research, 2015;161(2-3):237-43.
 • Cagatay Kaya B, Karadag H, Oner O, Kart A, Turkcapar MH. Serum S100B Protein Levels in Patients with Panic Disorder: Effect of Treatment with Selective Serotonine Reuptake Inhibitors. Psychiatry Investig. 2015 Apr;12(2):260-2.
 • Baskak B, Baran Z, Devrimci-Özgüven H, Münir K, Öner Ö, Özel-Kızıl T. Effect of a socıal defeat experıence on prefrontal actıvıty ın schızophrenıa. Psychiatry Res. 2015 Sep 30;233(3):443-50.
 • Çöp E, Yurtbaşi P, Öner Ö, Münir KM. Genetic testing in children with autism spectrum disorders. Anadolu Psikiyatri Derg. 2015;16(6):426-432.
 • Kanık Yüksek S, Aycan Z, Öner Ö. Evaluation of Iodine Deficiency in Children with Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015 Dec 18. doi: 10.4274/jcrpe.2406.
 • Oner O, Turkcapar H, Isli F, Karadag H, Akbulat A, Başçı AB, Aksoy M, Seçkin C, Alkan A.
  Attention Deficit Hyperactivity Disorder Treatment Practice in Turkey. Klinik Psikofrmakoloji Bülteni, yayında.
 • Gul H, Erol N, Pamir AD, Ustun GB, Akcakin M, Alpas B, Oner O.Emotional Availability in Early Mother-Child Interactions for Children with Autism Spectrum Disorders, Other Psychiatric Disorders and Developmental Delay. Infant Mental Health Journal, yayında.

B – Uluslarası Kongrelerde Bildiriler, Posterler ve Sunumlar

 • Aysev A, Öner Ö, Ibis E, Kucuk O. SPECT imaging of ADHD children before and after methylphenidate treatment. Eur Child Adoles Psychiatry 1999; 8: Suppl 2: 223.
 • Ozguven HD, Öner Ö, Baskak B, Öner P, Atbasoğlu EC, The metabolic and clinical effects of olanzapine and quetiapine: preliminary findings from a randomized single-blind trial in patients with schizophrenia. XIIth Biennial Winter Workshop on Schizophrenia, Davos, İsviçre, Şubat 7- 13, 2004. Schizophr Res. Vol;67, S:190.
 • Öner Ö, Ozcan O, Unal O, Akcakin M, Aysev A, Deda G. EEG and MRI findings of children with pervasive developmental disorder. Eur Child Adolesc Psychiatry,2003; 12: Suppl 2: 78.
 • S.Ebrinç, A.F.Baykiz, M. Cetin, U.B. Semiz, C. Basoglu, O. Oner.The evaluation of agression in individuals with antisocial and borderline personality disorder with psychiatric tests and their relation with biological variables:A controlled study. The International journal of Neuropsychopharmacology, Volume 7,Sup.2004, S:275
 • Oner O, Ciftci K, Akin A, Oncu B, Bicer D, Munir KM, Yazgan Y. Functional Near-Infrared Spectroscopy Reveals Hemodynamic Differences Between ADHD Subjects and Controls and Effects of Methylphenidate. APA 2007 Annual Meeting, San Diego, 2007, May 19-24.S:61
 • Ozguven HD, Oner O, Oktem F, Yagmurlu B, Baskak B, Olmez S, Atbasoglu C, Saka MC. Neuronal Integrity, Emotion Recognition and Theory of Mind in Schizophrenia and Asperger Disorder: A Magnetic Resonance Spectroscopy Study. 14th Winter Workshop on Schizophrenia and Bipolar Disorders, Montreux, Switzerland 3rd – 7th February 2008. Schizophrenia Res, 98;S:120.
 • Oner O, Oner P, Cop E, Munir K. Attention Deficit Hyperactivity subtypes: comorbidity, treatment response and parental characteristics. 3rd International Congress on ADHD. Berlin, 26-29 May 2011. S:102.
 • Oner P, Oner O, Cop E, Munir K. Ferritin and hyperactivity symptoms in a large clinical sample. 3rd International Congress on ADHD. Berlin, 26-29 May 2011. S:131.
 • Oner O, Oner P, Cop E, Munir K. Moderators of one-month treatment response to OROS methylphenidate in subjects with ADHD in a naturalistic study. 3rd International Congress on ADHD. Berlin, 26-29 May 2011.S:212.
 • Basoglu C, Oner O, Yilmaz O, Algul A, Ates A, Ebrinc S, Cetin M, Simrioglu AK, Sonmez G, Mutlu H. Magnetic resonance spectroscopy in males with antisocial personality disorder: Effect of adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 4th World Congress on ADHD, Milano, 6-9 June 2013.S:185.
 • Semiz U, Oner O, Cengiz F. Childhood abuse and neglect in adult ADHD. 4th World Congress on ADHD, Milano, 6-9 June 2013.S:239.

C – Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

 • Oner O., Munir K. Attentional characteristics as predictors of schizophrenia among high risk individuals: lessons from attention deficit hyperactivity disorder. In: Cognitive Disorders Research Trends (Sentowski ed.). Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, Inc.;2007.p:163- 182.
 • Fuentes J, Bakare M, Munir K, Aguayo P, Gaddour N, Öner Ö, Mercadante M. Autism spectrum disorders.In Rey JM (ed), IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health. Geneva: International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions 2012.

D – Ulusal Dergilerdeki Yayınlar

 • Öner Ö, Aysev A (1999) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yürütücü işlevler, Çocuk ve
  Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6:114-120.
 • Erol N, Öner Ö (1999) Anksiyeteye yeni bakışlar, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6:52-60.
 • Erol N, Öner Ö (1999) Travmaya psikolojik yanıtlar ve bunların tedavisi , Psikoloji Bülteni, 14: 40- 48.
 • Öner Ö, Kılıc E (2000) Çocuk ve ergenlerde biolar affektif bozukluk ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ayırıcı tanısı. Türk Psikiyatri Dergisi, 11:58-63.
 • Öner Ö, Kurdoglu F, Kerimoglu E (2000) Bir olgu temelinde karmaşık gelişimsel bozukluların ayırıcı tanısı, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 7: 25-34.
 • Öner Ö, Aysev A (2000) Okul öncesi dönemde değerlendirilen çocuklarda üç yıl sonraki dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu sıklığı Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 7:99-105.
 • Öner Ö, Aysev A, Kucuk O, İbis E (2000) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda metilfenidat öncesi ve sonrası SPECT görüntülemesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 7:163-170.
 • Öner Ö, Erol N, Oner P, Aysev A (2001) Anne babaların çocuklarını değerlendirmeleri ile kendi psikolojik durumlarının ilişkisi Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 8:69-77.
 • Ozguven HD, Öner Ö, Olmez S (2001) Bir yetişkin Asperger olgusunun klinik ve nöropsikolojik özellikleri Türk Psikiyatri Dergisi 12:233-241.
 • Erol N, Öner Ö (2001) Çocukluk korkuları ve fobileri Psikoloji Yazıları 3:23-36.
 • Öner Ö, Tugcu H, Ozsan H (2002) Psikotik hastalarda somatizasyon. Psikiyatri Klinikleri, 3: 1-6.
 • Öner Ö, Ozsan H (2002) Şizoid kişilik bozukluğu Psikiyatri Klinikleri, 3:27-35.
 • Oncu B, Öner Ö, Oner P, Aysev A, Canat S (2002) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda anne ve öğretmen gözlemleri: yaşla değişimler. Psikiyatri Psikoloji, Psikofarmokoloji Dergisi,(3P) 10 (2); 123-128.
 • Öner Ö, Oncu B, Sagduyu G, Canat S (2002) Dikkatsizlik yakınmasıyla başvuran ergenlerin aldıkları tanılar. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 9(3); 167-171.
 • Ebrinç S, Çetin M, Öner Ö (2004) Özel gruplarda bipolar bozukluk tedavisinde atipik antipsikotikler. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 14;236-250.
 • Oner O, Oncu B, Canat S, Erol N (2006) Ergenlerde Sürekli Dikkat Testi Performansı ile Anne, Baba, Öğretmen ve Kendini Değerlendirme Ölçekleri Arasındaki Korelasyon. Türkiye’de Psikiyatri, 8; 131-5.
 • Öner Ö, Çelik GE (2013) Psikojenik Öksürük. Türk Toraks Dergisi, 14 (Ek 3) : 24-27.

E – Ulusal Kongrelerdeki Bildiriler ve Posterler

 • Öncü Ö,Öner Ö, Öner P, Canat S. (2002) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Ergenlerde Dikkatsizlik Belirtileri ve Sürekli Performans Testleri. (2002 Bahar Sempozyumunda poster olarak sunulmuştur)
 • Öner Ö, Öncü B, Sağduyu G, Canat S. Dikkatsizlik yakınmasıyla başvuran ergenlerin aldıkları tanılar. 12. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
 • Öncü B, Öner Ö, Öner P, Aysev A, Canat S. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olgularının anne baba ve öğretmenleri tarafından bildirilen belirtilerinin yaşa göre değişimi. 12. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
 • Öner Ö, Öncü B, Şahin A, Ölmez Ş, Alpas B, Erol N, Aysev A, Canat S. (2003) Çocuk, ergen ve yetişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olgularının ve kontrollerin Stroop ve Wisconsin Kart Eşleme Testi Sonuçları. (39. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Kitabı, s:670).
 • Öner Ö, Şahin A, Alpas B, Erol N, Aysev A. (2003) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan olgularda ve kardeşlerinde dikkat ve yönetici işlevlerin incelenmesi. (39. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Kitabı, s:421).
 • Çetin M, Başoğlu C, Öner Ö, Ebrinç S, Semiz ÜB, Kandiilcioğlu H. Kronik şizofrenili hastalarda 1H MRS ile saptanan sağ talamik ve temporal korteks metabolik farklılıkların psikotrop ilaç kullanmamış ilk atak psikotik bozukluklu hastalar ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması. (40. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Kitabı, s:407).
 • Semiz ÜB, Turhan V, Başoğlu C, Ebrinç S, Öner Ö, Çetin M. Dört leptospiroz olgusunda manik ve psikotik bozukluk. (40. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Kitabı, s:468).
 • Başoğlu C, Kıralp MZ, Semiz ÜB, Öner Ö, Oğuzhan H, Ebrinç S (2004) Temporomandibuler eklem bozukluğu ve osteoartrit olgularındaki psikiyatrik belirtilerin karşılaştırılması. (40. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Kitabı, s:621).
 • Ebrinc S, Cetin M, Basoglu C, Semiz UB, Oner O, Gunes C, Noyan O. Farklı antipsikotik ilaçlar kullanmakta olan şizofrenili hastalarda uzun etkili enjektabl risperidonun etkinliği ve etki kararlılığı: 12 haftalık açık bir çalışma. 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. 14-17 Aralık 2005, İstanbul.
 • Öner Ö, Alkar ÖY (2006) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olgularında kısa dönem metilfenidat tedavisinin dikkat ve yürütücü işlevler üzerine olan etkileri. (16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Bildiri Kitabı, s:53).
 • Öner Ö, Alkar ÖY, Öner P (2006) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olgularında ferritin ve hemoglobin düzeyleri ile bilişsel performans arasındaki ilişki. (16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Bildiri Kitabı, s:32).
 • Öner Ö, Özgüven HD, Öktem F, Yağmurlu B, Ölmez Ş, Baksak B, Munir KM (2006) Asperger Sendromu olgularında proton magnetik rezonans spektroskopi bulgularıyla nöropsikolojik ölçümlerin ilişkisi. (16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Bildiri Kitabı, s:22).
 • Öner Ö, Özgüven HD, Öktem F, Yağmurlu B, Ölmez Ş, Baksak B, Munir KM (2006) Asperger Sendromu ve normal kontrol olgularının proton magnetik rezonans spektroskopi ile incelenmesi. (16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalılkları Kongresi Bildiri Kitabı, s:21).
 • Öner P, Öner Ö. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Demir Profili ve Hematolojik Değişkenlerin Belirtilerle İlişkisinin Özgüllüğü. Otizm ve DEHB Sempozyumu, 12-14 Eylül 2006, İstanbul.
 • Öner Ö, Akın A, Biçer D, Öncü B, Sankurt B, Munir K, Yazgan Y. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda işlevsel nearinfrared spektroskopi ile beyin hemodinamiği ve metilfenidat etkisinin gösterilmesi. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1-5 Kasım, İstanbul.
 • Öner Ö, Aycan Z, Tugrul T, Soy D, Kibar AE, Cetinkaya E. Konjential adrenal hiperplazili kızlarda psikolojik sorunların ve cinsel kimlik problemlerinin değerlendirilmesi. 12. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 25-28 Ekim 2007.
 • Öner Ö, Akın A, Herken H, Erdal E, Ay M, Ciftci K, Öncü B, Bozkurt Ö, Biçer D, Munir K, Yazgan Y. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda SNAP-25 gen polimorfizmi ile beyin hemodinamisinin ilişkisi. 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 14-19 Ekim 2008, Antalya.
 • Öner P, Barut Y, Öner Ö, Üneri Ö, Bodur Ş, Turgut S, Munir K. Çocuklarda Uyku Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 14-19 Ekim 2008, Antalya.
 • Öner Ö, Öner P, Çöp E. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olgularında OROS metilfenidat ile 1 aylık tedavi yanıtıyla ilişkili faktörler. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 5-9 Ekim İzmir.
 • Öner Ö, Akın A, Bingöl H, Öncü B, Biçer D, Yazgan Y, Budur E, Munir K. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan yetişkinlerde metilfenidat uygulamasının işlevsel beyin konnektivitesi üzerine etkisi. 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 14-19 Ekim 2008, Antalya.
 • Başoğlu C, Öner Ö, Yılmaz O, Algül A, Ateş MA, Ebrinç S, Çetin M, Sivrioğlu AK, Sönmez G, Mutlu H. Antisosyal Kişilik Bozukluğu’nda manyetik rezonans spektroskopi değerlendirmesinde yetişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtilerinin etkisi. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Bursa.
 • Öner Ö, Öner P, Taşyürek E, Çöp E. Yatarak tedavi gören ilk atak psikotik çocuk ve ergenlerde rutin laboratuvar, görüntüleme, genetik ve EEG değerlendirme sonuçları. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Bursa.
 • Öner Ö, Öner P, Çöp E, Şahin M, Kara H, Akıncı M, Münir K. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda atomoksetin tedavisi: naturalistik bir örneklemin retrospektif değerlendirmesi. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Bursa.
 • Çöp E, Öner P, Öner Ö, Şahin M, Akıncı M, Münir KM. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda genetik anormallikler. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Bursa.
 • Öner Ö, Öner P, Munir K. Otizm Spektrum Bozukluklarının taranması için üç gözlem maddesi. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Bursa.
 • Kılıç HT, Ay MG, Alıç BG, Fırat S, Efe A, Uran P, Öner Ö. Mental Retardasyon Tanısı Alan Çocuklarda Zeka Testlerinin Tekrar Değerlendirilmesi. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 1-4 Nisan 2015, İstanbul.
 • Alıç BG, Kılıç HT, Ay MG, Fırat S, Efe A, Uran P, Aysev A, Öner Ö. Özgül Öğrenme Güçlüğü Olgularının İzleminde Okuma Hızındaki Değişim Düzeyi. 1-4 Nisan 2015, İstanbul.
 • Ay MG, Alıç BG, Kılıç HT, Fırat S, Efe A, Uran P, Akçakın M, Öner Ö. Otizm Spektrum Bozukluğu İçinde Yer Alan Çocuklara Sahip Ailelerde Stopaj. 1-4 Nisan 2015, İstanbul.

F – Türkçe Kitap Bölümleri, TUBİTAK Proje Kitapları, Hakemsiz Dergilerdeki Yazılar, Türkçe Kitap Bölümü Çevirileri

 • F.1.a Oner O, Aysev A. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları içinde, A Aysev, YI Taner (ed), 2007, Ankara.
 • F.1.b Öner Ö. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi. Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi içinde, Semerci B, Öztürk M, Türkbay T (ed), 2015, İstanbul.
 • F.1.c. Öner Ö. Çocuklar ve Savaş. Barış Kitabı: Bireyden Topluma Savaşın ve Barışın Ruh Hali içinde, Başterzi AD, Aker AT (ed), 2015, Ankara.
 • F2a. Neşe Erol, Özgür Ö. “4-14 Yaş Arası Çocuk ve Gençlerde Psikolojik Sorunların Uzunlamasına İzlemi” Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu tarafından SGBAG-2247proje no’su ile desteklenmiş ve proje bitiminde ilgili kurum tarafından kitap halinde basılmıştır. Ankara, 2003.
 • F2b. H. Devrimci-Özgüven, Özgür Ö, Yağmurlu B, Ölmez Ş, Saka MC, Atbaşoğlu C, Öktem F. “Şizofreni ve Asperger Bozukluğu Olgularında Duygu Tanıma, Zihin Kuramı Ve Bunun Nöronal İntegrite ile İlişkisinin Magnetik Rezonans Spektroskopi Yoluyla İncelenmesi” Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu tarafından 105S141-HD-34 proje no’su ile desteklenmiş ve proje bitiminde ilgili kurum tarafından kitap halinde basılmıştır. Ankara, Aralık 2006.
 • F3a. Öner Ö, Aysev A “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu” Kaplan Sadock Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8. baskı. Çeviri Editörleri: Hamdullah Aydın, Ali Bozkurt, 2006., s:3183-98.
 • F3b. Öner Ö, Aysev A “Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğunun Erişkindeki Belirtileri” Kaplan Sadock Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8. baskı. Çeviri Editörleri: Hamdullah Aydın, Ali Bozkurt, 2006.s:3198-205.
 • F.4. Öner Ö, Oner P, Aysev A (2003) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 12; 97-102.

G. Konferans, Panel, Seminer ve Kurs Konuşmaları

 • G1. Onyedinci Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi : 2007. Panel : “DEHB ve Özel Eğitim Raporları.”
 • G2. Birinci Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 2005 Panel: “DEHB Tedavisinde Farmakogenetik.”
 • G3. İkinci Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. 2007 Panel : “DEHB Tedavisinde Klinik Psikostimulanlar Dışındaki Seçenekler.”
 • G4. Otizm ve DEHB Sempozyumu. 2006.Panel : “Otizmde Beyin Görüntülemesi.”
 • G5. 3. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 2009 Panel : “Dirençli DEHB’de Yaklaşım”
 • G6. 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 2009.Panel : “DEHB ve Farmakogenetik”
 • G7. 27-28 Şubat 2010 Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından düzenlenen “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Öğrenme Bozukluğu-Standart Yaklaşım, Temel Uygulamalar” kursu.
 • G.8. Prof Dr Mualla Öztürk anısına düzenlenen Yaşam Boyu Asperger Bozukluğu sempozyumu, 1-2 Mart 2010, Ankara.
 • G.9. Dördüncü Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. 2011 Panel : “DEHB Genetik ve/veya Edinsel mi?”
 • G.10. Otizm Günü Etkinliği, Gazi Üniversitesi. 2011 Panel: “Sağlık Bakanlığının Otizm ile İlgili Çalışmaları”
 • G.11. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 2012 Panel:”Dikkat İşlevinin Araştırılmasında fNIRS Uygulamaları” G.12. 21 Ocak 2013 Organize Sanayi El Ele Projesi (OSEP) kapsamında Madde Bağımlılığı Eğitimi
 • G.13. 21-25 Ocak 2013 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı
 • G.14. Konya Otizm Günleri, 2013, Çalışma Grubu: Otizmde Gözlem ve Görüşmeye Dayalı Değerlendirme
 • G.15. 3. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, 2014, Otizmin Erken Tanısı, Ankara
 • G.16. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitim Programı
 • G.17. National Institute of Mental Health, Fogarty International Center, Noncommunicable Diseases Program, 13-15 Mayıs 2015, Bethesda, ABD

H.1. Bilimsel Dergilerde Yayın Kurulu Üyelikleri ve Yardımcı Editörlük Görevi

 • H.1.1. 2005 – : Klinik Psikofarmakoloji Bülteni.
 • H.1.2. 2006 – 2012 : Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi
 • H.1.3. 2012 – 2014 : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi

H.2. Bilimsel Dergilerde Hakemlik Görevleri

 • H.2.1. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (2005 – … )
 • H.2.2. Indian Pediatrics (2010)
 • H.2.3. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi (2012 – … )

H.3. Yönetilen Tezler

 • H.3.1. Sümeyra Akın (Tez hazırlanma aşamasındadır)
 • H.3.2. Ayşegül Efe (Tez hazırlanma aşamasındadır)
 • H.3.3 Fatma Akkuş (Tez hazırlanma aşamasındadır)

H.4. Toplum Hizmetine Yönelik Faaliyetler

 • H.4.1. “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu:Öğretmenler İçin El Kitabı”
 • H.4.2. “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu:Anne Babalar İçin El Kitabı”
 • H.4.3. “Trafik Kazalarının Çocuk ve Gençlerin Ruh Sağlığına Etkisi:Anne Babalar İçin El Kitabı”
 • H.4.4. “Trafik Kazalarının Çocuk ve Gençlerin Ruh Sağlığına Etkisi:Çocuk ve Gençler İçin El Kitabı”

H.5. Etki Faktörü Yüksek Dergilerde Çıkan Makalelerde Alınan Atıflara Örnekler

 • H.5.1. Calarge C, Farmer C, DiSilvestro R, Arnold E. Serum ferritin and amphetamine response in youth with attention deficit hyperactivity disorder. J Child Adolesc Psychopharm, 2010;20:495-502.
 • H.5.2. Mels C, Derluyn I, Broekart E, Rosseel Y. The psychological impact of forced displacement and related risk factors on Eastern Congolese adolescents affected by war. J Child Psychol Psychiatry, 2010;51:1096-1104.
 • H.5.3. delaSerna E, Baeza I, Andres S, Puig O, Sanchez-Guistau V, Romero S, Bernardo M, Moreno D, Noguera A, Castro-Fornieles J. Comparison between young siblings and offspring of subjects with schizophrenia:clinical and neuropsychological characteristics. Sch Res, 2011;131:35-42.
 • H.5.4. Peralta V, Jalon EG, Campos MS, Zandio M, Sanchez-Torres A, Cuesta MJ. The meaning of childhood attention deficit hyperactivity symptoms in patients witha first-episode of schizophrenia- spectrum psychosis. Sch Res, 2011;126:28-35.
 • H.5.5. Reed RV, Fazel M, Panter-Brick C, Stein A. Mental health of displaced and refugee children resettled in low-income and middle-income countries:risk and protective factors. Lancet, 2012;379:250- 65.
 • H.5.6. Cassidy CM, Joober R, King S, Malla AK. Childhood symptoms of inattention-hyperactivity predict cannabis use in first episode psychosis. Sch Res, 2011,132:171-176.

H.6. Uluslararası Yayınevlerince Basılan Alanı ile İlgili Kitaplarda Alınan Atıflar

 • Bianco L, Unger E, Beard J. Iron Deficiency and Neuropharmacology, Nutrition and Health : Iron Deficiency and Overload içinde, Editörler Sholomo Yehuda ve David Mostofsky, Humana Press (Springer) 141-158.
 • Pichietti DL, Pichietti MA. Restless Legs Syndrome, Sleep in Childhood Neurological Disorders içinde, Editörler, Kothare S, Kotagal S. Demos Medical Publications, New York, 57-70.

H.7. Ulusal Bir Standartın Hazırlanmasında Görev Alma

 • H.7.1. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İstismara Uğrayan Çocuklar İçin Yapılandırılmış Kurum Modelleri Çalıştayı
 • H.7.2 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Özürlülük ve Özürlülere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Eylem Planı
 • H.7.3 T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ÇÖZGER Yönetmeliği çalıştayı H.7.4 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, TUKMOS üyeliği

H.8. Araştırma Geliştirme Faaliyetlerini Destekleyen Kurum ve Kuruluşların Adına Hakem ve İzleyicilik Yapma

 • Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu

H.9. Kurum ve Kuruluşlar İçin Mesleki Rapor Yazma

 • TBMM Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/337,343,356,357): Türkiye’de Ortaöğretime Devam Eden Öğrencilerde ve Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocuklarda Şiddet ve Bunu Etkileyen Etkenlerin Saptanması Araştırma Raporu.

H.10. Ulusal Bilimsel Etkinliklerin Düzenleme Komitelerinde Yer Alma

 • H.10.1 Birinci Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 2005, İstanbul
 • H.10.2 İkinci Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 2007, İstanbul
 • H.10.3 Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi , 2008, Antalya
 • H.10.4 Üçüncü Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 2009, İstanbul
 • H.10.5 Dördüncü Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 2011, Antalya

I. Katıldığı Eğitimler

 • I.1. MGH/MIT/HMS Martinos Center for Biomedical Imaging, Functional MRI Visiting Fellowship Program, 7-11 Ekim, 2002, Boston
 • I.2. Harvard Medical School Children’s Hospital Boston, Fogarty International Center Mental Health and Developmental Disabilities Program, 2 Eylül-27 Aralık 2002, Boston.
 • I.3. SCID-I, DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme eğitimi sertifikası, 1999
 • I.4. Children’s Hospital Boston, Certification of Human Subject Protection Education/Training, Aralık, 2002
 • I.5. Autism Diagnostic Interview-Revised Research Training, University of Michigan Autism and Communication Center,Mart 2009
 • I.6. Autism Diagnostic Observation Schedule Reserach Training, University of Michigan Autism and Communication Center, Haziran 2009
 • I.7. Harvard Medical School Summer Seminar: Cognitive Behavior Therapy and Dialectical Behavior Therapy, 30 Temmuz-3 Ağustos 2012, Falmouth.

Popüler Yazılar

Randevu Alın

Online randevu formunu doldurarak randevu talebinizi iletebilirsiniz. Ekibimiz, en kısa sürede size geri dönerek gerekli bilgileri paylaşmaktadır.

Soru Gönderin

Çocuk, ergen ve yetişkin psikiyatrisi ile ilgili sorularınızı, iletişim formumuz aracılığıyla Prof. Dr. Özgür Öner’e iletebilirsiniz.