Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R, Otizm Tanı Görüşmesi, Gözden Geçirilmiş Form)

ADI-R otizm spektrum bozukluklarının (OSB) tanısı için kullanılan bir görüşme yöntemidir. Yaklaşık 2,5-3 saat süren bu görüşmede otizmi olan bireyin anne ve babası (veya bilgi verebilecek diğer bir yakını ile) OSB’ye ilişkin bütün yönler ele alınır. Görüşme olgunun arka planının (aile öyküsü, tıbbi öykü, eğitim, gelişim, becerilerin kaybı) incelenmesi ile başlar. Daha sonra dil ve…

Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) Ve ADOS-2

ADOS ve bebek modülünün eklendiği ADOS-2, otizm spektrum bozukluklarının (OSB) değerlendirilmesinde en önemli araçtır. ADOS, muayeneyi yapan kişiye standart bir ortam sağlayarak, olgunun sosyal ve iletişim becerilerinin olabilecek en iyi değerlendirmelerinden birisini sağlar. ADOS, özellikle küçük çocuklarda, hafif veya karışabilecek olgularda çok önemli bir klinik araçtır. ADOS, 4 modülden oluşur; olgunun hangi modülü alacağı dil…