Conners Sürekli Performans Testi – CPT3 & Test Sonucu Örneği

CPT-3, daha önce yaygın olarak kullanılan diğer Conners dikkat testlerinin devamı niteliğindedir. Bu test 8 yaş ve üstündeki bireylerde uzun süreli bir test sırasındaki dikkat ve dürtüsellik seviyesini ölçmek için kullanılmaktadır. CPT’de bilgisayar ekranında harfler çıkar ve olgudan X dışındaki harfler çıktığında bir tuşa basması, X harfinde ise basmaması istenir. Test 15 dakika kadar sürmektedir.…

Kişilik Testleri Ve Projektif Testler

OBJEKTİF KİŞİLİK TESTLERİ Minnesota Multifazik Kişilik Envanteri-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2, MMPI 2) Objektif kişilik testleri arasında en çok kullanılan ve en iyi bilinen testlerden birisidir. MMPI-2 567 doğru/yanlış şeklinde cevaplandırılan sorudan oluşur. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar zaman alır. MMPI-2’den birçok skala puanı elde edilir. Bu skalalar arasında L, F, Fb, VRIN ve klinik skalalar…

Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R, Otizm Tanı Görüşmesi, Gözden Geçirilmiş Form)

ADI-R otizm spektrum bozukluklarının (OSB) tanısı için kullanılan bir görüşme yöntemidir. Yaklaşık 2,5-3 saat süren bu görüşmede otizmi olan bireyin anne ve babası (veya bilgi verebilecek diğer bir yakını ile) OSB’ye ilişkin bütün yönler ele alınır. Görüşme olgunun arka planının (aile öyküsü, tıbbi öykü, eğitim, gelişim, becerilerin kaybı) incelenmesi ile başlar. Daha sonra dil ve…

Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) Ve ADOS-2

ADOS ve bebek modülünün eklendiği ADOS-2, otizm spektrum bozukluklarının (OSB) değerlendirilmesinde en önemli araçtır. ADOS, muayeneyi yapan kişiye standart bir ortam sağlayarak, olgunun sosyal ve iletişim becerilerinin olabilecek en iyi değerlendirmelerinden birisini sağlar. ADOS, özellikle küçük çocuklarda, hafif veya karışabilecek olgularda çok önemli bir klinik araçtır. ADOS, 4 modülden oluşur; olgunun hangi modülü alacağı dil…

Nöropsikolojik Değerlendirmelerde Zeka Testleri – Dikkat Ve Yürütücü İşlev Testleri, Gelişim Testleri – Bellek

ÖNEMLİ!! Nöropsikolojik testlerin tek tek kullanımı yeterli bilgi vermez. Bu karmaşık süreçlerin uygun bir değerlendirmesinin yapılması için farklı özellikleri ölçen, norm değerleri çıkartılmış testlerden oluşan bataryalar uygulanması gerekmektedir. Ayrıca test sonuçlarının doğru yorumlanması için yeterli eğitim ve tecrübesi olan profosyoneller tarafından uygulanması şarttır! Aşağıda belirtilen testlerden başka birçok test de bataryaların içerisinde kullanılmaktadır. CONNERS SÜREKLİ PERFORMANS TESTİ-3…