Otizmde Erken Tanının Önemi

Otizm Nedir? Otizm, erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, birçok ortamda sosyal ilişki ve iletişimde sorunlar, tekrarlayıcı hareketler ve ilgi alanında kısıtlılık gösteren bir gelişimsel bozukluktur. Otizm spektrum bozukluklarındaki (OSB) en temel sorun sosyal iletişim problemidir. Erken Tanının Önemi Nedir? Erken tanı alan bir çocuğun konusunda uzman bir kurumdan alacağı özel eğitim çok daha hızlı sonuçlar…