Tik Bozuklukları

Tweet Tik Nedir? Kronik Tik Bozukluğu Ne Demektir? Tourette Bozukluğu (Sendromu) Nedir? Basit ve Karmaşık Tikler Nelerdir? Tikler Hangi Durumlarla Beraber Görülür? Tik Bozukluklarının Sıklığı Nedir? Tikler Bastırılabilir mi? Tik, ani, hızlı, tekrarlayıcı, ritmik olmayan hareketler veya seslerdir. Tikler basit veya karmaşık (daha amaçlı, birden çok hareketi ve sesi içerebilen), geçici veya kronik olabilir. Kronik…

Dışkı Tutma ve Kaçırma

Enkopresis (Kaka Kaçırma, Fekal İnkontinans) Tweet Enkopresis Nedir? Kaka Kaçırma (Enkopresis) Ne Zaman Hastalık Sayılır? Kaç Yaşına Kadar Kaka Kaçırma (Enkopresis) Normaldir? Kaka Kaçırma (Enkopresis) Tipleri Nelerdir? Kaka Kaçırma (Enkopresis) Nedenleri Nelerdir? Kaka Kaçırma (Enkopresis) Nasıl Tedavi Edilir? Kaka Kaçırma (Enkopresis) İlaçsız Tedavisi Nedir? Kaka Kaçırma (Enkopresis) İlaçla Nasıl Tedavi Edilir? Kaka kaçırma, 4 yaşından…

Gece İşemeleri

Enüresis (Çiş Kaçırma) Tweet Enüresis Nedir? Enüresis Noktürna Nedir? Çiş Kaçırma (Enüresis )Ne Zaman Hastalık Sayılır? Kaç Yaşına Kadar Çiş Kaçırma Normaldir? Çiş Kaçırmanın (Enüresis) Tipleri Nelerdir? Çiş Kaçırmanın (Enüresis) Nedenleri Nelerdir? Çiş Kaçırma (Enüresis) Nasıl Tedavi Edilir? Çiş Kaçırmanın İlaçsız Tedavisi Nedir? Çiş Kaçırmada Alarm Tedavisi Nedir? Çiş Kaçırma İlaçla Nasıl Tedavi Edilir? Minirin…

İstismar

Tweet TANIMLAR: Fiziksel İstismar: Kaza sonucu olmayan fiziksel yaralanmaya yol açan her türlü hareket. Duygusal İstismar: Çocuğun kendisini değersiz, sevilmeyen, tehlikedeya da istenmeyen hissetmesine yol açan aşağışama, dalga geçme, tehdir, görmezden gelme, küfür, aşırı beklentiler ve baskı, antisosyal davranışlara yönelme. Şiddetini iki durum belirler. Niyet ve davranışların zarar verme potansiyeli. Cinsel İstismar: Yetişkinlerle ya da…

Madde Kullanım Sorunları

Tweet Madde kullanım sorunları içerisinde madde kötüye kullanımı ve madde bağımlılığı yer alır. Her maddenin kullanımı sırasında kullanılan maddeye özel belirtiler çıkabilir ama kullanılan maddeden bağımsız olarak madde kötüye kullanımı ve bağımlılığının ortak özellikleri şunlardır: Kişi kullandığı maddenin dozunu zaman içerisinde arttırır, yani maddenin etkilerine tolerans kazanır. Madde bir süre alınmadığında şikayetler ortaya çıkar, bunlara…

Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları

Tweet Çocuk ve ergenlerde çeşitli yeme bozuklukları görülmektedir. Anoreksiya nevroza Bulimia Kaçıngan/Kısıtlayıcı Yeme Bozukluğu (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, ARFID) Selektif yeme (aşırı yemek seçme) Yemek Reddi Kısıtlı Yeme Belli Yiyeceklere veya Yemeye Karşı Fobi Anoreksiya Nervoza: Anoreksiya nervozanın temelinde kilo almaya karşı duyulan aşırı korku ve vücut algısındaki bozulma, vücut görünümüne aşırı hassasiyet vardır.…

Şizofreni ve Benzeri Hastalıklar

Şizofreni Ve Diğer Psikotik Bozukluklar Tweet PSİKOZ NEDİR? Psikoz, kişinin gerçeği değerlendirme halinin bozulmasıdır. Gerçeği değerlendirme halinin bozulması, kişinin “içsel” ve ”dışsal” arasındaki farkı kaybetmesidir. Bu durum kendisini klinik olarak aşağıdaki bulgularla gösterir: Halüsinasyonlar (varsanılar): olmayan bir uyaranın varmış gibi algılanmasıdır. Psikotik bozukluklarda en çok işitsel (işitme ile ilgili, sesler duyma, konuşmalara işitme vs) halüsinasyonlar…

Kişilik Bozuklukları

Tweet Amerikan Psikiyatri Birliği’ne göre bir kişilik bozukluğu, kişinin içsel deneyim ve davranışlarında uzun süreli, kişinin kültürü ile uyumlu olmayan, katı, esneklikten uzak, ergenlik veya genç yetişkinlikte başlayan, zaman içerisinde kalıcı ve işlev sorunlarına yol açan bir örüntüdür. Bu örüntü kişinin düşüncelerini, duygularını, davranışlarını, dürtü kontrolünü ve sosyal ilişkilerini etkileyebilir. Bu özellikler bir çok durum…

Asperger Bozukluğu

Asperger Sendromu (Bozukluğu) Tweet Asperger Sendromu (veya Bozukluğu) Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB) arasında yer alan bir bozukluktur. Asperger Bozukluğu, tanımı çok net olmayan bir bozukluktur ve en son olarak Amerikan Psikiyatri Birliği’nin en yeni sınıflandırmasında OSB altında yer almamaktadır. Asperger Bozukluğu Nedir? Gillberg’e göre Asperger Bozukluğu’nun 6 bileşeni vardır: Sosyal sorunlar, kısıtlı ve dar ilgi…

Uyku Bozuklukları

Tweet Normal Uyku Gelişimi: Uyku bebeklikten ergenliğe kadar önemli değişiklikler gösterir. 6 aya kadar bebeklerin çoğu gece 11-12 saat ve gündüz 2-3 kerede 3 saat olmak üzere toplam 12-16 saat uyurlar. Uyku 2-5 yaş arasında gitgide sadece geceye ilerler, gündüz uykusu günde bir kere ve öğleden sonraya kayar. Genelde 5 yaşın sonunda gündüz uykuları azalır…

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Tweet Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir? Obsesyon Ne Demektir? Kompulsiyon Ne Demektir? “Saplantı Hastalığı” Nedir? “Takıntı Hastalığı” Nedir? Obsesyon, kişinin aklına tekrar tekrar gelen, aklından uzaklaştırmakta zorluk çektiği, saçma olduğunu bildiği halde kişinin aklından uzaklaştıramadığı rahatsız edici düşüncelerdir. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), halk arasında “takıntı hastalığı”, “saplantı hastalığı” gibi isimlerle de anılır. En sık görülen obsesyonlar…

Disleksi – Özgül Öğrenme Güçlüğü

Tweet Özgül Öğrenme Güçlüğü / Bozukluğu Nedir? Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli Nedir? Matematik Öğrenme Güçlüğü Nedir? Tanıları Nasıl Konmalıdır? Zeka Sorunları İle Farkı Nedir? Hangi Testler Yapılır? Nasıl Tedavi Edilirler? Özgül Öğrenme Güçlüğü / Bozukluğu farklı birkaç bozukluktan oluşmaktadır. Bunlar okuma güçlüğü (disleksi), yazma güçlüğü (disgrafi) ve matematik güçlüğüdür (diskalkuli). Sıklıkla bu durumlar beraber görülürler. Tanıma…

Kaygı Bozuklukları (Anksiyete)

Tweet Kaygı Nedir? Korkudan Farkları Nelerdir? Kaygı / Korku İlaçsız Nasıl Tedavi Edilir? Kullanılabilecek İlaçlar Nelerdir? Yan Etkileri Nelerdir? Hangi Korkular Çocuklarda Sık Görülür? Korku ve Kaygıya Anne Baba Yaklaşımı Nasıl Olmalıdır? Okul Korkusu Nedir? Panik Bozukluğu ile Panik Atağın Farkı Nedir? Panik Bozukluğu Nedir? Panik Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir? Ayrılık Korkusu / Kaygısı Nedir?…

Davranış Bozuklukları

Tweet Davranış bozuklukları çeşitli ağırlıklarda ele alınabilir. Karşıt olma karşı gelme bozukluğu Davranış Bozukluğu Antisosyal Kişilik Bozukluğu Psikopati Karşıt olma karşı gelme bozukluğu: En sık görülen belirtiler yetişkinlere karşı gelme, olumsuz ve düşmanca davranışlar, kincilik, sözel tehditler ve fiziksel saldırganlığı içeren davranışlardır. Bu davranışlar gelişimsel dönem özellikleri ile açıklanamaz, 6 aydan uzun sürer, davranış bozukluğu…

Depresif Bozukluklar (Depresyon)

Tweet Depresyon Nedir? Major depresyon, kişide mutsuzluk, üzgünlük, karamsarlık, (ergenlerde ve çocuklarda çabucak tetiklenen ve zor geçen öfke) hiçbir şeyden zevk almama, isteksizlik belirtilerinin yanı sıra, iştah, uyku ve hareketlilikteki değişiklikler (her birisinde artma veya azalma), kendini yetersiz ve suçlu hissetme, intihar düşünceleri, konsantrasyon güçlüğü belirtilerini içeren bir klinik sendromdur. Belirtilerin en az 15 gündür…

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi

Tweet Tanım ve Genel Bilgiler Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukluk döneminde en sık rastlanan nörogelişimsel bozukluklardan birisidir. Sıklıkla ilgili veriler, kullanılan yönteme göre değişmekle birlikte, çocuk ve ergenlerde sıklığı %5-8 arasında bildirilmektedir. Erkeklerde kızlardan daha sık görülür, bu fark klinik örneklemlerde daha belirgindir. DEHB, iki temel belirti kümesinden oluşur: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite/dürtüsellik. Bu…

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?

Tweet Belirtileri DEHB denilen bu bozuklukta 2 belirti kümesi var : Dikkat eksikliği Hiperaktivite ve dürtüsellik Dikkat eksikliği belirtileri nelerdir? Sık sık eşya kaybetme, dağınık düzensiz olma, ayrıntılara dikkat etmediği için basit hatalar yapma, dikkatini sürdürmekte zorluk çekme, okulda veya evde yönergeleri izlemekte zorluk çekme/ödevleri, görevleri bitirememe, organize olmakta zorluk çekme, dikkat gerektiren ödev vs…