Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?

Belirtileri DEHB denilen bu bozuklukta 2 belirti kümesi var : Dikkat eksikliği Hiperaktivite ve dürtüsellik Dikkat eksikliği belirtileri nelerdir? Sık sık eşya kaybetme, dağınık düzensiz olma, ayrıntılara dikkat etmediği için basit hatalar yapma, dikkatini sürdürmekte zorluk çekme, okulda veya evde yönergeleri izlemekte zorluk çekme/ödevleri, görevleri bitirememe, organize olmakta zorluk çekme, dikkat gerektiren ödev vs gibi…

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi

Tanım ve Genel Bilgiler Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukluk döneminde en sık rastlanan nörogelişimsel bozukluklardan birisidir. Sıklıkla ilgili veriler, kullanılan yönteme göre değişmekle birlikte, çocuk ve ergenlerde sıklığı %5-8 arasında bildirilmektedir. Erkeklerde kızlardan daha sık görülür, bu fark klinik örneklemlerde daha belirgindir. DEHB, iki temel belirti kümesinden oluşur: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite/dürtüsellik. Bu şekilde, DEHB…

Otizm Spektrum Bozuklukları

Otizm Nedir? Otizm, aslında tek bir bozukluğa karşı gelmemektedir. Otizm başlığı altında benzeyen yanları en az benzemeyen yanları kadar çok olan bir grup bozukluk yer almaktadır. Bu nedenle otizm spektrum bozuklukları teriminin kullanıldığını görmekteyiz. Otizmin Tarihçesi Otizm kavramı ilk ortaya çıkışından bu yana birçok değişim göstermiştir. Aslında otizm kavramı ilk olarak şizofreni ile ilgili olarak…

Depresif Bozukluklar (Depresyon)

Depresyon Nedir? Major depresyon, kişide mutsuzluk, üzgünlük, karamsarlık, (ergenlerde ve çocuklarda çabucak tetiklenen ve zor geçen öfke) hiçbir şeyden zevk almama, isteksizlik belirtilerinin yanı sıra, iştah, uyku ve hareketlilikteki değişiklikler (her birisinde artma veya azalma), kendini yetersiz ve suçlu hissetme, intihar düşünceleri, konsantrasyon güçlüğü belirtilerini içeren bir klinik sendromdur. Belirtilerin en az 15 gündür sürmesi,…

Davranış Bozuklukları

En sık görülen davranış bozuklukları belirtileri; yetişkinlere karşı gelme, olumsuz ve düşmanca davranışlar, kincilik, sözel tehditler ve fiziksel saldırganlık içeren davranışlardır. Bu davranım bozuklukları gelişimsel dönem özellikleri ile açıklanamaz. Genelde 6 aydan uzun sürer ve davranış bozukluğu belirtilerinin tamamı karşılanmaz. Kızlarda dolaylı davranışlar (pasif), sözel saldırganlık ve ilişkisel saldırganlık daha yaygındır. Erken başlangıçlı (okul öncesi)…

Kaygı Bozuklukları (Anksiyete)

Kaygı Nedir? Korkudan Farkları Nelerdir? Kaygı / Korku İlaçsız Nasıl Tedavi Edilir? Kullanılabilecek İlaçlar Nelerdir? Yan Etkileri Nelerdir? Hangi Korkular Çocuklarda Sık Görülür? Korku ve Kaygıya Anne Baba Yaklaşımı Nasıl Olmalıdır? Okul Korkusu Nedir? Panik Bozukluğu ile Panik Atağın Farkı Nedir? Panik Bozukluğu Nedir? Panik Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir? Ayrılık Korkusu / Kaygısı Nedir? Sınav…

Disleksi – Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül Öğrenme Güçlüğü / Bozukluğu Nedir? Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli Nedir? Matematik Öğrenme Güçlüğü Nedir? Tanıları Nasıl Konmalıdır? Zeka Sorunları İle Farkı Nedir? Hangi Testler Yapılır? Nasıl Tedavi Edilirler? Özgül Öğrenme Güçlüğü / Bozukluğu farklı birkaç bozukluktan oluşmaktadır. Bunlar okuma güçlüğü (disleksi), yazma güçlüğü (disgrafi) ve matematik güçlüğüdür (diskalkuli). Sıklıkla bu durumlar beraber görülürler. Tanıma göre…

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir? Obsesyon Ne Demektir? Kompulsiyon Ne Demektir? “Saplantı Hastalığı” Nedir? “Takıntı Hastalığı” Nedir? Obsesyon, kişinin aklına tekrar tekrar gelen, aklından uzaklaştırmakta zorluk çektiği, saçma olduğunu bildiği halde kişinin aklından uzaklaştıramadığı rahatsız edici düşüncelerdir. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), halk arasında “takıntı hastalığı”, “saplantı hastalığı” gibi isimlerle de anılır. En sık görülen obsesyonlar ve…

Uyku Bozuklukları

Normal Uyku Gelişimi: Uyku bebeklikten ergenliğe kadar önemli değişiklikler gösterir. 6 aya kadar bebeklerin çoğu gece 11-12 saat ve gündüz 2-3 kerede 3 saat olmak üzere toplam 12-16 saat uyurlar. Uyku 2-5 yaş arasında gitgide sadece geceye ilerler, gündüz uykusu günde bir kere ve öğleden sonraya kayar. Genelde 5 yaşın sonunda gündüz uykuları azalır veya…

Asperger Bozukluğu

Asperger Sendromu (veya Bozukluğu) Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB) arasında yer alan bir bozukluktur. Asperger Bozukluğu, tanımı çok net olmayan bir bozukluktur ve en son olarak Amerikan Psikiyatri Birliği’nin en yeni sınıflandırmasında OSB altında yer almamaktadır. Asperger Bozukluğu Nedir? Gillberg’e göre Asperger Bozukluğu’nun 6 bileşeni vardır: Sosyal sorunlar, kısıtlı ve dar ilgi alanı, tekrarlayıcı rutinler, konuşmada “acayiplik”,…