Usul Esastan Önce Gelir!

Biliyorsunuz hukukta böyle bir kural var. Eğer usul hatası varsa mahkeme davayı/hükmü reddeder. Aynı prensip bilim için de geçerlidir. Bilimsel veriler değerlendirilirken önce yöntem incelenir. Bilimsel dergilerde hakemler esas değerlendirmelerini yöntem üzerinden yaparlar. Orijinallik veya sonucun çok ilgi çekici olması veya önemli görünmesi, yöntem hatası olduğu sürece bir şey ifade etmez. Hatalı yöntem ile edinilen bilgi…

Kaybetme Korkusu

İnsanların kaybetme korkusu kazanma isteklerinden daha fazladır. Özellikle belirsiz durumlarda çoğu kişi elindekini tutmayı ve korumayı daha iyi bir alternatif için risk almaya tercih eder. Bu temel insan özelliği kendisini ekonomik tercihlerden duygusal seçimlere kadar gösterir. Konum veya ilişkiye yapılan yatırım ne kadar yüksekse, alternatifler çok daha iyi görünmüyorsa, başarı beklentisi düşük algılanıyorsa, çoğu insan…