Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Boşanma ile ilgili ilk bilmemiz gereken, boşanmanın bir süreç olduğudur. Yani bir anda olup biten bir olay değildir. Bu süreç boşanma öncesinde ve sonrasındaki ilişkileri, çatışmaları ve boşanma sonrasındaki uyum süreçlerini içerir. Dolayısı ile süreç yıllarca devam edebilir. Boşanmanın özellikle ilk dönemlerde çocukların hemen hepsi için bir stres kaynağıdır. Boşanma sonrasında çocukların yaklaşık yüzde yirmisinde…