“Ebeveynlik Stili” ve Depresyon

Anne babanın çocuklarına karşı olan tavırları, ilişki kurma ve sınır koyma biçimlerine ebeveynlik stili adı verilir. Ebeveynlik stili ile çeşitli psikolojik/psikiyatrik sorunlar arasında net bir ilişki bulunmaktadır. Ebeveynlik stilleri arasında en çok sorun yaratanlar “soğukluk”, “sertlik”, “yetersiz kontrol” olarak tanımlanmaktadır. “Sertlik”, anne babanın çocuğa sözel veya fiziksel şiddet göstermesi, aşırı eleştirmesi ve düşmanca davranmasıdır. “Soğukluk”, çocuğu takdir…