Ertelemenin Matematiksel Formülasyonu Üzerine Düşünceler

Steel ve Konig’in Zamansal Motivasyon Teorisi’nin (2006) esas formülü yukarıda yer alıyor. Bu formülü açıklayalım. Herhangi bir kararın n sayıda olası sonucu olduğunu düşünelim. Bu n sonucun k kadarı olumlu olsun. İlk terimin payı, 1’den k’ye kadar olan olumlu sonuç olasılıklarından bireyin beklediği fayda miktarını ve her bir faydanın algılanan değerini gösteriyor. Payda ise, bu olumlu sonuç olasılıklarının her biri için…