Hiperleksi Nedir?

Hiperleksinin dört belirleyici özelliği vardır: Genel zeka veya anlama/kavrama/yargılama becerilerine göre ileri düzeyde okuma becerisi. Öğretilmeden okumayı erken bir yaşta öğrenme. Okuma materyallerine (kitap, dergi vs) güçlü ve aşırı ilgi. Eşlik eden nörogelişimsel sorunlar. Bazı araştırmacılar, hiperleksiyi üçe ayırmıştır. Tip I hiperleksi, zeki, parlak, tipik gelişim gösteren çocuklarda görülür. Bu çocuklara genelde anne babaları çok kitap…