Gençlerde Sosyal Fobi

Fobiler, yapısal mı tepkisel mi ortaya çıkar? Her ikisi de. Hemen hemen bütün psikiyatrik sorunlarda olduğu gibi, sosyal fobi de hem yapısal (genetik) hem de çevresel etkilerden kaynaklanır. Hastalıklar arasında genetik yatkınlığın göreceli önemi farklılık gösterir. Sosyal fobinin diğer fobilerden yapısal veya tepkisel olarak farklılaştığı alan ne olabilir? Fobi, kişinin belli bir obje veya duruma…