Otizm (Baby & You Dergisi Röportajı)

Hekim diliyle otizmi nasıl tanımlıyorsunuz?Otizm, erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, birçok ortamda sosyal ilişki ve iletişimde sorunlar, tekrarlayıcı hareketler ve ilgi alanında kısıtlılık ile gösteren bir gelişimsel bozukluktur. Otizmin dereceleri var mıdır? Bu derecelendirme sosyal hayat içinde kendini nasıl gösterir?Otizm bireyin ihtiyaç duyduğu destek seviyesine göre hafif, orta ve ağır olarak derecelendirilebilir. Otizmin ağırlığını sosyal…