PISA Sonuçları Ne İfade Ediyor? Durum Sanılandan Daha Kötü!

PISA sonuçları aslında medyada yer alandan çok daha ayrıntılı bilgiler içeriyor. PISA değerlendirmesinde hem üst hem de alt performans gösteren çocukların oranları ve genel ortalamalar var. Ayrıca çok ayrıntılı birçok analiz yer alıyor. Sonuçları özetlersek: Türkiye’de fen, matematik ve okuma alanlarında başarı düşük. Çok iyi performans gösterenlerin oranı da çok düşük; hele birkaç alanda çok…