Sınav Kaygısının Nedenleri ve Ailelere Öneriler

Kaygı; kişinin belirsiz ve kontrol edemeyeceğini düşündüğü bir olayın, kendisini tehdit ettiğini düşündüğü zaman ortaya çıkan kuvvetli bir duygudur. Kişi, başarısız olacağı beklentisi içerisindedir ve olayın olası olumsuz sonuçlarını abartır. Sınav kaygısı olan çocuk, sınava olağanüstü önem yükler (bu sınav kötü giderse hayatım mahvolur); başarısız olma olasılığını yüksek görür (ben hayatta bu sınavı yapamam); başa çıkma becerilerini…