Otizm ve Aşılar

Kızamık Kabakulak Kızamıkçık (MMR) aşısının otizme yol açtığına dair yanlış bilgi ve inanç, 1998’de yayımlanan ve daha sonra yayından geri çekilen, 12 kişilik, yöntemi hatalı bir çalışmadan kaynaklanmaktadır (1). Bu yanlış yayın nedeniyle birçok ülkede MMR aşısı yaptırılması azalmış ve gelişmiş ülkelerde kızamık, kabakulak ve kızamıkçık sıklığı artmıştır (2,3). Birçok büyük örneklemli çalışmada MMR aşısı…