Terörün Çocuklarımız Üzerindeki Etkileri

Terör saldırıları (ve aslında terör amaçlı birçok saldırı) diğer şiddet şekilleri gibi insanlarda psikolojik tepkilere neden olur. Terör saldırılarının özelliği, hem çocuğun içinde bulunduğu toplumu veya grubu özel olarak hedef alması ve bu şekilde toplumun düzenini bozması, hem de rastgele şiddet uygulayarak fiziki zarar vermesidir (Pine ve ark., 2005). Terör saldırıları kitlesel kaygı, korku ve…