Koyunlar, domuzlar mı bize tenya geçirdi, yoksa biz mi onlara?

Bildiğiniz gibi Tenya bir bağırsak kurdudur. Oldukça sık rastlanan bir parazit olan tenyanın birçok türü vardır ve bu türler coğrafi farklılıklar gösterir. Bazıları sadece Afrika’da, diğerleri ise Avrasya’da bulunur. Ayrıca bu türlerin genetik yapıları da farklıdır. Yapılan çalışmalara göre tenyanın insanlara en az iki kere geçtiği düşünülüyor. Uzak atalarımıza ilk geçen tenya yaklaşık 2,5 milyon yıl…